GDPR

Integritetspolicy

Citysälj Sverige AB är ett säljbolag inom telemarketing som utför uppdrag som försäljning av tidningsprenumerationer, besöksbokning, medlemsvärvning, insamlingar/fundraising, kundtjänst och annan försäljning på distans. Citysälj strävar alltid efter att alla personuppgifter vi behandlar skyddas på bästa möjliga sätt och att alla lagar och regler följs enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritetpolicy beskriver behandling av personuppgifter som sker av Citysälj Sverige AB. Ändamålet med behandlingen bestäms inte av Citysälj sjävla utan av den personuppgiftansvarige.

Med en personuppgift avses all slags information som på ett eller annat sätt kan kopplas till en person. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter som överföring, register och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålet för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter åt personuppgiftsansvariges räkning.

I vårt fall är den personuppgiftsansvarige våra uppdragsgivare. Citysälj Sverige AB org.nr 556656–9892 med adress Petersbergsgatan 19 504 30 Borås, är personuppgiftsbiträde för behandlingen av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar är namn, adress och telefonnummer. I vissa fall kan det även förekomma e-post, personnummer och yrke. Insamlingen av dessa personuppgifter utförs inte av Citysälj Sverige AB själva utan av de företagen vi representerar. Vi använder insamlad information för att fullgöra vårt åtagande mot de företagen vi representerar och dig som kund med att upprätthålla en god servicenivå. Nödvändiga uppgifter kan behöva delas med samarbetspartner, såsom leverantörer av system efter instruktioner av den personuppgiftansvarige. Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt. Gallring och radering görs kontinuerligt.

Citysälj kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert med en hög skyddsnivå. Vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar bakom säkra brandväggar. Vi granskar löpande våra rutiner som överföring, lagring och behandling av personuppgifter och även våra säkerhetsåtgärder föra att skydda mot obehörig åtkomst till system. Vi har tillämpat least privilege-principen vilket betyder att våra anställda endast tilldelas de rättigheter som absolut är nödvändiga. Alla anställda som hanterar dina personuppgifter är även bundna under sekretess.

Eventuella ändringar av policyn kommer alltid att uppdateras på denna webbplats.