Anlita oss

Välgörenhet

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med uppdrag åt olika slags organisationer. Vi har genom åren samarbetat med flera välkända hjälporganisationers olika insamlingar.

När man arbetar för en hjälporganisation är det viktigt att man är kunnig och skapar ett förtroende till den man pratar med. Med vår erfarenhet från större organisationer och företag med starka varumärken,  har vi blivit experter på att inge förtroende och skapa ett tryggt samtal.

Etiska regler och etik viktigt

Vi på Citysälj värnar om Kontaktas och Frivillighetsorganisationernas insamlingsråds etiska regler och tillämpar dessa vid insamling. Det är viktigt att insamling hos allmänhet och näringsliv ska bedrivas på ett korrekt etiskt sätt. Vi på Citysälj fungerar som en länk mellan givare och organisation. Hos oss kan ni känna er trygga med att vi säkerställer fortsatt goda relationer och värnar om etik. Vi har gedigen erfarenhet på både resultatinriktad kampanjinsamling och djupare relationsskapande projekt. Genom vår erfarenhet kan vi därför skräddarsy kommunikationen så att den både blir effektiv och förtroendeskapande.